СВМ - БЪЛГАРИЯ ЕООД

КЕРАМИЧНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ

Как най-ефикасно да се затопли производствена сграда, спортна зала или други...

За оптимизацията на отоплението на една сграда е необходимо да се вземат предвид специфичните данни от професионалист :

  • Предназначение на сградата : промишлено производство, логистика, складове, поддръжка и ремонт на коли, спортни зали, открити тераси на заведения...

  • Структура на сградата : нова или стара, степен на изолация, механична или естествена вентилация, често или неотваряне на вратите, кранове.....

  • Необходимост от температура: климатични условия, цялостно отопление, отопление на зони.....

  • Височина и геометрия на сградата

  • Специфични условия , свързани с отоплителните уреди : позициониране, естетика, шум, движение на въздуха.....

 

Газът, една енергия на бъдещето

Възобновяемите енергии са много добре приложими в бита, но промишлеността не може без фосилизирани енергийни източници. Енергията от газа остава с най-добри характеристики и най-икономична за отопление на производствени и обществени сгради, където е необходимо да се инсталират по-големи мощности.

С цел опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии е необходимо тази енергия да бъде произведена от усъвършенствани технологии и уреди, между които на челно място са:

• самостоятелни отоплителни системи - технология, която позволява производство на топлина директно в помещението за отопление, елиминирайки всяка загуба от пренос на енергия,

• керамичното отопление -технология, която ползва принципа на инфрачервено лъчение, за да концентрира топлината там, където е необходимо.

Лъчисто керамично отопление

Лъчистото керамично отопление е една технология, взаимствана от природата, базирана на принципа на инфрачервено излъчване. То затопля площите, а не обема.
 
● Лъчистото керамично отопление затопля директно пода, машините и хората. Въздухът в помещението е затоплен индиректно от конвекцията.
 
● Лъчистото керамично отопление не прегрява горната част на помещенията. То концентрира енергията там, където тя е необходима, намалявайки консумацията до стриктно минималното.
 
● Лъчистото керамично отопление е чисто и безшумно, няма движение на въздуха и не вдига прах. Няма никакво движение на механични части.
 
• Малка първоначална инвестиция;
 
Изключително гъвкава система - отоплява само там, където искате;
 
Лесна за експлоатация;
 

Отоплявайте работната площ, а не обема

Технологията на керамично отопление на газ перфектно се прилага за помещения с височина над 3м. или за тераси на заведения с височина над 2,20 м.

Отопление на тераси

КАФЕНЕТА

РЕСТОРАНТИ

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ

Удължава се сезона навън с три до четири месеца

Температурата на комфорт се достига много бързо за клиентите

Икономично

Дискретно

Естетично