СВМ - БЪЛГАРИЯ ЕООД

Контакти

ул. „Яков Крайков“ №27, вх. А, офис №10

1606 гр. София

тел.: 02 / 944 51 13

факс:  02 / 944 94 91

Ямбол тел.: 046 / 66 29 29

 

Управител: Димитър Димитров

Мобилен: 088 / 833 62 35

E-mail: 

sbm-bg@datacom.bg

ddimitrov@cbm.bg

office@cbm.bg