СВМ - БЪЛГАРИЯ ЕООД

Намален бюджет за отопление до 50% годишно

Концентрирайки енергията там, където е необходимо, лъчистото керамично отопление позволява намаление на разходите за отопление до 50% годишно. С толкова се намаляват и изхвърлените в атмосферата вредни газове с „парников ефект“.

Еко-концепция

Керамичните излъчватели SBM през целия си цикъл на живот подпомагат опазването на природата:
 
• Произведени от материали, които се рециклират: неръждаема стомана, месинг, керамика.
 
• Икономия на вложени материали: уредът от 30kW тежи само 12 кг., т.е. енергийна ефективност от 0,4 кг. на kW.
 
• Оптимизиран транспорт: мощност от 340 kW може да бъде опакована в обем от 1м³ - по този начин намаляваме влиянието на транспорта върху околната среда.
 
Изразходване на минимална енергия по време на работа: керамичният излъчвател работи без никакви движещи се части. Единственият разход на ел. енергия е по време на стартирането на отоплителната инсталация в продължение на 45 сек. - 28W на уред.
 
Дълъг живот на уредите – над 20 години при нормални условия на експлоатация.

Контролиране на енергийните разходи

Увеличението на цената на енергията накара собствениците и управителите
на предприятия да оптимизират енергийните разходи и характеристики
на техните сгради. Отоплението е един от техните приоритети.
 
 
Лъчистото керамично отопление осигурява :
 
● ИКОНОМИЯ на енергия
 
● КОМФОРТ за служителите
 
● Опазване на ОКОЛНАТА СРЕДА
 
 
Лъчистото керамично отопление позволява да се насочи топлината там, където има нужда.
 
Затопля бързо

СТАНДАРТНО           КЕРАМИЧНО

  отопление               отопление

Предимството на лъчистите отоплителни системи е краткият период за постигане на топлинен комфорт.

 

Отоплявайте точно колкото искате

Настройвате температурата в помещението според необходимостта и спесификата

(зона на работа, часове и дни)

Керамични излъчватели на газ ● богата гама уреди от 2,8 kW до 30 kW

Избор от 12 различни мощности гарантират идеалния комфорт, в зависимост от
височината на помещенията.
• Опция „двоен ход“ за оптимизиране на комфорта в добре изолирани сгради.
Енергия : природен газ или пропан.

Уреди и програматори за регулация

Системата „Еко – контрол“ позволява централизирано да се контролират няколко
микропроцесора чрез персоналния компютър.
 
Следене в реално време и история на консумацията.