СВМ - БЪЛГАРИЯ ЕООД

Необходими сведения за изготвяне на офертно предложение

 • Дейност на предприятието
 • Размери на помещението
  • Ширина
  • Дължина
  • Височина
 • Височина на помещението
  • Минимална
  • Максимална
 • Вид строителство
  • ново
  • старо
 • Желана вътрешна температура в  о С
 • Вид на газа
 • Работни смени

Моля изпратете и снимка на производственото помещение.